Copyright 2020 - Informacja

Świąteczne słowo ks. Michała Pacyny, Moderatora Diecezjalnego Domowego Kościoła

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16)

    Zobaczmy w tajemnicy Bożego Narodzenia Syna Bożego, który został nam dany, wydany w nasze ręce, najpierw w ręce Maryi i Józefa, ale później w ręce tych, którzy Go pojmali, ukrzyżowali, złożyli w grobie. Zobaczmy siebie, jako tych, których Bóg dał naszym rodzicom, zobaczmy nasze dzieci, jako te, które Bóg dał w nasze ręce. Zobaczmy ogromną hojność Boga, który nieustannie daje.

Niech ten czas rodzi i pomnaża w naszych sercach wdzięczność za wszystko to, co dał nam Pan, co daje każdego dnia. Niech uczy nas takiej postawy dawania, obdarowywania innych: zwłaszcza sobą, swoim czasem, życzliwością, dobrocią, miłością.

Bóg daje, a człowiek przyjmuje. Życzę coraz pełniejszego przyjmowania Syna, który został nam dany, w te świąteczne dni i każdego dnia kolejnego roku, który przed nami. Rozpoczęliśmy rok duszpasterski poświęcony Eucharystii, a w Niej Jezus najpełniej daje się nam; chciejmy Go z wiarą i pokorą przyjmować, adorować i naśladować w Jego byciu dla innych. Niech dzięki temu wzrasta nasza wiara, niech wszystko, co nas spotka prowadzi ku Niemu, ku życiu wiecznemu, które przynosi nam Jezus narodzony w Betlejem.

Ks. Michał

f t g m