Copyright 2022 - Informacja

Znać, akceptować i być wiernym „Zasadom Domowego Kościoła”

 Wszystkich tworzących wspólnotę Domowego Kościoła zachęcamy gorąco do zapoznania się z listem kręgu centralnego i „Zasadami DK”.

Co znajdziecie w tegorocznym liście?

„W duchu odpowiedzialności i służby…”, czyli o podjęciu prac nad Zasadami DK (ich doprecyzowaniu, dopracowaniu, uproszczeniu).

„Trochę historii…”, czyli o tym jak powstawały Zasady DK, kto nad nimi pracował, kto je zatwierdzał i co się z nimi stało 11 czerwca.

„Kierunki zmian…”, czyli o najistotniejszych zmianach w „Zasadach DK” zatwierdzonych 11 czerwca 2021 r.

„Wejść w głąb…”, czyli o tym, że „Zasady Domowego Kościoła” są po to, by pomóc nam w codzienności, dlatego ważne jest poznanie ich, zaakceptowanie i bycie im wiernym.

Małżonków Domowego Kościoła, moderatorów kręgów DK zachęcamy zapoznajmy się z listem kręgu centralnego i „Zasadami DK”.

Nowe Zasady Domowego Kościoła można pobrać tutaj ZASADY DOMOWEGO KOŚCIOŁA, 11 czerwca 2021 r..

Link do Listu kręgu centralnego 2021/22 – Znać, akceptować i być wiernym „Zasadom Domowego Kościoła” na stronie http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/list-kregu-centralnego-2021-22-znac-akceptowac-i-byc-wiernym-zasadom-domowego-kosciola/

f t g m