Copyright 2022 - Informacja

Powakacyjna Pielgrzymka RŚ-Ż - Czarnylas 2021

Szczęść Boże,

W minioną sobotę odbyła się Powakacyjna Pielgrzymka Ruchu-Światło Życie do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Czarnymlesie z udziałem ks. biskupa Damiana Bryla.

Po zawiązaniu wspólnoty, uroczystym powitaniu i słowie wstępu, które skierowała do nas para diecezjalna Domowego Kościoła zaprezentowały się oazy naszej diecezji, które w te wakacje przeżywały swoje rekolekcje. W kaliskim seminarium swoje rekolekcje przeżywali przyszli animatorzy Domowego Kościoła. W Kamienicy (rzut beretem od Krościenka) formowały się nasze dzieci oraz młodzież. W Zakopanem natomiast swoje piętnastodniowe rekolekcje przeżywały rodziny na drugim stopniu Oazy Rodzin. Swoje meldunki również przedstawiły małżeństwa, które wakacyjne rekolekcje przeżywały z innymi diecezjami. Kolejnym punktem spotkania były świadectwa osób, które chciały podzielić się swoim przeżyciem rekolekcji, tym co poruszyło ich serca, tym co zmieniło ich życie.


Msza św. pod przewodnictwem biskupa Damiana zaczęła się punktualnie o godzinie dwunastej. Ksiądz biskup w wygłoszonym do nas słowie podkreślał, że w życiu każdego człowieka ważne jest wytrwałe dążenie, do celu którym jest Jezus Chrystus. Ważne jest by nasza gorliwość w dążeniu do świętości nie była celem sama w sobie, ale środkiem do osiągnięcia celu. W kolejnych zdaniach ksiądz biskup zwrócił szczególną uwagę, by nasze wspólnoty były miejscami, gdzie każdy czuje się przyjęty i uszanowany, gdzie każdy czuje się ważny i zauważony. Ważne jest dbanie o relacje, by miłość wzajemna była znakiem uczniów Chrystusa i przyciągała innych do nas.

Na koniec mszy, przed błogosławieństwem, para diecezjalna wraz z ks. biskupem Damianem przekazali świece małżeństwom, które przyjęły posługę odpowiedzialnych za Diakonię Ewangelizacji, i Diakonię Wyzwolenia oraz nowej parze rejonowej Domowego Kościoła w Rejonie Kaliskim.

Kolejnym punktem w kościele były podziękowania za dwudziestoośmioletnią posługę Doroty Kasprzak w dowodzeniu KWC, Małgosi i Januszowi Klagom za dwadzieścia jeden lat bycia odpowiedzialnymi za Diakonię Ewangelizacji, ks. Jarkowi Dębińskiemu za bycie moderatorem Rejonu Południowego oraz Wioli i Grzesiowi Kęszyckim za bycie odpowiedzialnymi za DK w Rejonem Kaliskim.

Na koniec została odśpiewana piosenka roku „Dziś Kościele żyjącego Boga wstań!” po której wszyscy udali się na agapę. Był żurek, owoce i pyszne domowe ciasta ?.

Z naszych obliczeń wynika, że ponad 160 osób spotkało się w Czarnymlesie. Ks. Daniel Zarębski, moderator diecezjalny RŚŻ po modlitwie na zakończenie życzył, by na kolejnej takiej pielgrzymce było nas dwa razy tyle. Obiecał nawet wybudować na ta okazję nową salę.

Czego jemu i sobie życzymy!

@DKS

 

galeria

f t g m