Copyright 2022 - Informacja

"NIEUSTANNIE SIĘ MÓDLCIE" - relacja ze spotkania diakonii modlitwy rejonu ostrowskiego

MIEJ CZAS NA MODLITWĘ
– TO NAJWIĘKSZA SIŁA NA ZIEMII."
Matka Teresa z Kalkuty
 

15 listopada, w Kaplicy w Szkole Sióstr Salezjanek w Ostrowie, odbyło się kolejne spotkanie modlitewno-formacyjne Diakonii Modlitwy Rejonu Ostrowskiego Ruchu Światło-Życie.

Z radością powitaliśmy nowego Opiekuna diakonii, ks. Jakuba Małolepszego, jednocześnie zachowując w sercach ogromną wdzięczność kapłanom, którzy poprzednio nam posługiwali, ks. Łukaszowi Skorackiemu i ks. Danielowi Zarębskiemu.

„…I OTRZYMACIE WSZYSTKO, O CO NA MODLITWIE Z WIARĄ PROSIĆ BĘDZIECIE. …” 
Mt 21,22

Już od 9 lat (z małą przerwą z powodu pandemii), członkowie diakonii regularnie gromadzą się, aby się formować i wspólnie wielbić Boga, dziękować Mu za doświadczane dobro i gorliwie wypraszać potrzebne łaski dla naszych małżeństw, rodzin, kręgów, animatorów, księży moderatorów, par odpowiedzialnych, naszego Ruchu, Polski i całego świata!

"JEŚLI KTOŚ SIĘ MODLI, PAN BÓG W NIM ODDYCHA.”
Ks. Jan Twardowski

W modlitwie wspólnotowej doświadczamy BOGA, który jest wiernym Towarzyszem w każdej sytuacji. Doświadczamy zanurzenia w MIŁOŚĆ, która zachwyca, oczyszcza, uzdrawia, wyzwala i napełnia życiodajną siłą.

"NIEUSTANNIE SIĘ MÓDLCIE"
1 Tes 5,17
 
Zachęcamy małżonków Domowego Kościoła, osoby ze Wspólnot Dorosłych oraz młodzież do włączenia się w posługę Diakonii Modlitwy Rejonu Ostrowskiego.
PRZYJDŹ,  PAN BÓG POTRZEBUJE WŁAŚNIE CIEBIE!!!  Data  oraz  miejsce kolejnego spotkania zostaną podane wkrótce.
 
W imieniu członków diakonii wraz z ks. Jakubem,
Jagoda i Zbyszek Gajewy
galeria
f t g m