Copyright 2022 - Informacja

Krucjata Wyzwolenia Człowieka z Diecezji Kaliskiej na 41.krajowej Pielgrzymce KWC w Niepokalanowie

Krucjata Wyzwolenia Człowieka z Diecezji Kaliskiej na 41.krajowej Pielgrzymce KWC w Niepokalanowie.

Tegoroczna Krajowa Pielgrzymka KWC odbyła się 25.09.2021r do Niepokalanowa. Jak wszystkim nam wiadomo, to miejsce związane jest ze Św. O. Maksymilianem Maria Kolbe, którego w bieżącym roku obchodzimy 80. rocznicę męczeńskiej śmierci (1941-2021). W naszej stałej modlitwie KWC przywołujemy też wstawiennictwa św. o. Maksymiliana.

Po przybyciu do Niepokalanowa pielgrzymi zostali przywitani przez moderatora krajowego ks. Jarosława Błażejaka z Drohiczyna po czym nastąpiło zawiązanie Wspólnoty.  Pielgrzymi przybyli z różnych diecezji. Z diecezji kaliskiej uczestniczyło ruszyliśmy z różnych stron. Po obliczeniu szczegółowym w raz z kierowcami było nas 70 osób z różnych miejsc naszej diecezji.  Pojechały dwa autobusy i auta prywatne. Rejon Południowy (Cieszęcin, Syców, Kaski, Byczyna, Polanowice, Doruchów, Ostrzeszów, Tyble, Dziadowa Kłoda), Rejon Ostrowsko-Kaliski (Krotoszyn i Ostrów Wlkp.), Rejon Kaliski (Żegocin, Wolica, Skalmierzyce, Kalisz). Bardzo liczny udział uczestników pielgrzymki oraz ich świadectwa podkreśliły sens, wartość i znaczenie KWC dla ratowania tych, którzy zagubili się i żyją w wielorakiej niewoli.

Najważniejszym momentem spotkania była Eucharystia. Kapłan głoszący homilię zwrócił uwagę na radykalizm życia i męczeństwo św. o. Maksymiliana, jako wzór świętości dla nas, którzy uczymy się w KWC podejmować czyny miłości względem bliźnich.

Kolejnym punktem pielgrzymki była konferencja o św. o. Maksymilianie. A następnie zostało wygłoszone do pielgrzymów słowo ks. moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie ks. Marka Sędka oraz słowo krajowego moderatora KWC ks. Jarosława Błażejaka.

Usłyszeliśmy o 5 cechach całkowitego oddania się Maryi na wzór św. o. Maksymiliana: bezgranicznie, bezwarunkowo jako rzecz w jej rękach, jako narzędzie i jako własność Maryi. „Bez Maryi stajemy się pseudo-katolikami. Na fundamencie nauczania św. o. Maksymiliana można dokonać rzeczy wielkich.” W treściach, które usłyszeliśmy szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż ks. Franciszek Blachnicki przybył do Niepokalanowa w 1955 r. i pracując tutaj z braćmi ze Zgromadzenia Franciszkanów zachwycił się osobą św. o. Maksymiliana. Jego duchowość i oddanie się Niepokalanej zainspirowały bardzo ks. Franciszka. I tak w 1957 r. wydał po raz pierwszy pismo pt. „Niepokalana zwycięża”

Dalsze słowa wygłoszone do pielgrzymów były w tematyce PRAWDA -KRZYŻ-WYZWOLENIE.
Etapem końcowym pielgrzymki była Droga Krzyżowa z rozważaniami opartymi o życiorys bł. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Wyszyńskiego, wzbogaconymi o piękne świadectwa członków KWC. Padło wiele słów poruszających serca, słów na chwałę Boga, który ma moc czynić rzeczy wzniosłe, rzeczy wielkie.!!!

/Diakonia Wyzwolenia - P.P Balcerkowie/

f t g m