Copyright 2022 - Informacja

Wspólnota jest jak powietrze - Kobylin, 14.03.2021

Wspólnota jest jak powietrze

To ogromna radość, że w niedzielę, kiedy Kościół Święty wzywał nas do radości, mogliśmy się spotkać z braćmi i siostrami w wierze. Tym razem rejon ostrowski Dzień Wspólnoty przeżywał w Kobylinie, pod czułym spojrzeniem Maryi, w Jej sanktuarium Matki Bożej przy Żłóbku.

Po serdecznym powitaniu przez Renię i Mariusza, słowie wprowadzenia w aktualny temat, prosiliśmy Ducha Św. o ożywienie nas i naszej wspólnoty oraz o Jego moc.

Następnie wsłuchaliśmy się w konferencję, którą przygotował i wygłosił o. Masseo ofm. Mocno podkreślał fakt, że nie chodzi o bycie „inną”, „jakąś nową” wspólnotą, ale o odnowienie tego co mamy, bo nasza nowość rozpoczęła się i trwa od czasów Chrystusa! Musimy ciągle wracać do źródła, do tego co stanowi podstawę życia chrześcijańskiego. O takim życiu pisze w Dziejach Apostolskich św. Łukasz. A więc musimy pamiętać, abyśmy trwali jednomyślnie na modlitwie, na łamaniu chleba, czyli na Eucharystii, żyli słowem Bożym, codziennie się nim karmili i umieli się dzielić z potrzebującymi tym, co mamy (uczyniliśmy tak, zbierając kolektę podczas Mszy Św. dla osób, które będą tego potrzebowały wyjeżdżając na rekolekcje). Chrześcijaństwo to relacja, moja relacja z Jezusem, i to ona stanowi o jego sednie.

Po konferencji spotkaliśmy się z Panem adorując Go w Najświętszym Sakramencie i rozważając Jego słowo, słowo jak zawsze żywe i dotykające naszych serc.

Po Namiocie Spotkania uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą koncelebrował ks. Eugeniusz Meksa. Radość była wielka, ponieważ w tym roku ks. Geniu przeżywa swój okrągły wspólnotowy jubileusz. 50 lat temu pierwszy raz był on na rekolekcjach oazowych. Bogu chwała za Ruch Światło-Życie i posługę tego kapłana w naszej wspólnocie. 

Podczas kazania o. Masseo zachęcał nas, abyśmy radowali się szczególnie z tego, że jesteśmy kochani przez Boga. A my? My mamy próbować odpowiedzieć na tę miłość, tak jak umiemy. I… mamy nieustannie pokazywać ludziom, tam gdzie Pan nas pośle, że Bóg ich kocha. Czyż możemy mieć piękniejsze zadanie?

                                                                                              Beata i Witek Bzodkowie 

Zdjęcia nadesłane przez A.Reim i B.Bzodek.

DW Ostrów 14 03 21 1

DW Ostrów 14 03 21 2

DW Ostrów 14 03 21 3

DW Ostrów 14 03 21 4

DW Ostrów 14 03 21 5

DW Ostrów 14 03 21 6

DW Ostrów 14 03 21 7

DW Ostrów 14 03 21 8

DW Ostrów 14 03 21 9

DW Ostrów 14 03 21 10

DW Ostrów 14 03 21 11

DW Ostrów 14 03 21 12

DW Ostrów 14 03 21 13

DW Ostrów 14 03 21 14

DW Ostrów 14 03 21 15

f t g m