Copyright 2020 - Informacja

Kapłan pisze...

Odkrycie, a może czasem przypomnienie sobie, własnych pragnień były punktem wyjścia rekolekcji kapłańskich, które prowadził jezuita o. Józef Augustyn. Piękne okoliczności, Pienin, centrum OAZY, duchowość ks. Franciszka Blachnickiego i wspólnota kapłańska, sprzyjały by pochylić się nad tożsamością księdza i odnowieniu swojej więzi z Jezusem. Jak budować tą więź?

Przez obecność przy Jezusie, nawrócenie i uświadomienie sobie czym jest największe bogactwo - Eucharystia i sakrament pojednania. To wszystko pozwoliło siedmiu kapłanom z naszej diecezji na odnowienie się w służbie dla Ruchu. Módlmy się za siebie nawzajem, aby Ruch Światło-Życie rozwijał się w naszej diecezji i wśród duchowieństwa i wśród osób świeckich.

Pozdrawiam
Z pamięcią w modlitwie
Ks. Daniel

01

02

03

f t g m