Copyright 2019 - Informacja

Być uczniem Chrystusa, czyli 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Wspólnoty Dorosłych Ruchu Światło-Życie z Parafii  Narodzenia N.M.P. w Chełmcach  oraz Piotra i Pawła w Kaliszu ukończyły etap formacji „ 10 Kroków ku dojrzałości Chrześcijańskiej”.

W uroczysty sposób weszły w formację deuterokatachumenatu poprzez osobistą decyzję podjęcia trudu wzrastania:

  1. słuchanie i wypełnianie Słowa Bożego
  2. uczenia się odpowiedzialności i wymagania od siebie
  3. pozyskiwanie ludzi dla Chrystusa poprzez świadectwo życia
  4. wzrastanie w małej grupie
  5. podejmowanie posług w diakoniach Ruchu Światło-Życie i w parafialnych .

Uroczystość  odbyła się 17 lutego w kościele pw. Św. App. Piotra  i Pawła w Kaliszu na Mszy Świętej parafialnej o godz.18.30 w obecności kapłanów- opiekunów Wspólnot Dorosłych  Ks. Kanonika Jerzego  Salamona i Ks. Tomasza Jeża.

Dziękujemy Bogu i Niepokalanej za możliwość bycia w Ruchu Światło-Życie, który umożliwia wzrost duchowy w małej grupie ludzi i odważnie świadczyć o spotkaniu z Bogiem żywym każdego dnia  w codziennym życiu.

Dziękujemy Ks. Prałatowi Stanisławowi Tofilowi – proboszczowi  gościnnej parafii za dar otwartości na naszą Wspólnotę Dorosłych Ruchu Światło-Życie. Dziękujemy Panu Dominikowi Bochen - organiście, za dobór teksów oprawy muzycznej i piękne granie i śpiewanie podczas spotkania w Eucharystii.

Dorota Kasprzak – członek WD

 

 

f t g m